Kvalitetssikring & miljøpolitik

Kvalitetsarbejde &
godt miljøvalg.

Betongpontoner med Y-bommar

Kvalitetssikring

Pontech har til sine operationer med betonpontoner, bølgebryder og lystbådehavne etableret et procesbaseret kvalitets- og miljøledelsessystem i overensstemmelse med kravene i ISO 9001:2000 til kvalitetsstyringssystemer og ISO 14001: 2004 til miljøledelsessystemer.

  • Vores udgangspunkt er altid at forstå og imødekomme vores kunders forventninger.
  • Vores forretning skal indgyde tillid til vores evne som en professionel leverandør af havne og tilhørende udstyr.
  • Vores opgaver udføres med kompetente, engagerede medarbejdere og udvalgte underleverandører, der arbejder efter de samme principper som os. Vi leverer tjenester på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted og med lovet kvalitet.
  • Vores aktiviteter udføres i overensstemmelse med gældende love og regler.
  • Vi anvender et bæredygtighedsperspektiv på alle dele af vores forretning.
  • Vores kvalitetsarbejde og kvalitetsstyringssystem er udviklet gennem løbende forbedringer.
Debaser på ponton
Flytande hotell på vintern

Miljøpolitik

Inden for rammerne af eksisterende regler, vedrørende gældende love og regler, skal du følge kundens intentioner om et godt miljøvalg og undgå miljøskadelige stoffer.

  • Vær økonomisk med materialer og undgå unødigt affald, og brug om muligt genbrugsmaterialer, når du arbejder med vores lystbådehavne.
  • Sorter byggeaffald ved kilden og minimer transporten.
  • Brug miljøvenlige maskiner og værktøjer samt miljøvenligt brændstof.
  • Lær mere om miljøvenlige valg, og del dette med os til medarbejdere, underleverandører og kunder.

Vi uddanner os løbende i miljøspørgsmål og sørger for at vi løbende opgraderer vores viden om ændringer af eksisterende regler. I vores praktiske miljøarbejde deltager alle medarbejdere og underleverandører. Vi udvikler vores eget miljøarbejde og vores miljøledelsessystem gennem løbende forbedringer. I deres daglige arbejde er alle medarbejdere ansvarlige for at sikre, at miljøpolitikken overholdes.

Kontakt os

Vikingegaarden A/S – Forhandler

070-89 99 55