Produkter

Flydende hus & gangbroer

Vores pontoner bruges mange steder som fundament for flydende huse, flydende kontorer, platforme for arrangementer samt flydende broer. Betonpontonens enestående kombination af stabilitet og opdrift skaber gunstige betingelser for komfort. Vi har stor erfaring med pontoner til flydende huse.

Husets størrelse og vægt er design parametre, når vi beregner størrelsen af platformen. Vores koncept for sammenkobling af pontoner til platforme er nøje beregnet og testet i mange forskellige størrelser og miljøer.

Flydebroer anvendes til forskellige formål og i forskellige sammenhænge. De bruges både som permanente løsninger og som interimistiske broer f.eks. under et byggeri eller en sportsbegivenhed. Vi dimensionerer broerne efter de specifikke behov i hvert enkelt projekt.

Design parametrene er længde, bredde, bæreevne, vanddybde og bølger. Broerne kan udstyres med gelænder, sikkerhedsbarrierer samt andet sikkerhedsudstyr i overensstemmelse med de regler, der findes for den pågældende anvendelse.

Flere produkter

Kontakt os

Vikingegaarden A/S – Forhandler

070-89 99 55