FAQ

Må flytebrygger og Y-bommer tas opp om vinteren?

Produktene våre er dimensjonert for å tåle is, men de er ikke dimensjonert for is i bevegelse.

Betongponton med y-bommar
Kontakt oss