Personvernspolicy

Personvernspolicy for Pontech

Personvernspolicy for Pontech

1. Omfang

1.1 Følgende beskriver hvordan Pontech (heretter kalt bedriften/vi/oss) behandler personopplysninger.

1.2 Personvernet ditt er viktig for oss. Det er derfor viktig for oss å beskytte personopplysninger dine og å sikre at de blir behandlet på en riktig og lovlig måte. Den er basert på gjeldende databeskyttelsesforordning (GDPR), og tydeliggjør hvordan vi jobber for å ivareta rettighetene dine og personvernet ditt.

1.3 I denne policyen forklarer vi hvilke typer personopplysninger vi kan behandle og for hvilket formål vi behandler dem, og hvilke valg og rettigheter du har i forhold til dette.

1.4 Policyen gjelder behandling av personopplysninger som bedriften er personopplysningsansvarlig for. Dette betyr at vi er ansvarlige for håndteringen og behandlingen av personopplysningene dine. Det betyr også at det er oss du skal kontakte hvis du har spørsmål eller kommentarer, eller hvis du vil utøve noen av rettighetene du har i forhold til håndteringen vår av personopplysningene dine.

1.5 Disse bestemmelsene om håndtering av personopplysninger brukes når vi behandler personopplysninger som er innhentet fra deg.

2. Personopplysninger som behandles

Utgangspunktet vårt er ikke å behandle flere personopplysninger enn vi trenger, og vi streber alltid etter å bruke de minst personvernfølsomme dataene. Vanligvis samler vi ikke inn sensitive personopplysninger, med mindre det er juridisk grunnlag for dette ved for eksempel rekruttering eller ansettelse. Vi behandler primært personopplysningene dine for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtaler, kontrakter og lover, samt for å utføre kunde- og markedsanalyser.

Hvis du er kontaktperson i en bedrift som kjøper tjenester fra oss eller er en leverandør til oss, kan vi håndtere følgende personopplysninger som kan tilskrives deg:

(a) navn
(b) e-postadresse
(c) telefonnummer
(d) adresse
(e) kundenummer/leverandørnummer
(f) opplysninger om arbeidsgiveren din og hvilken stilling du innehar

3. Formålet med behandlingen og juridiske grunnlag

3.1 Når det gjelder deg som kontaktperson for en bedriftskunde eller leverandør til bedriften, behandler vi personopplysningene dine i punkt 2 ovenfor for å administrere våre kunde- og leverandørforhold, levere varetjenester og markedsføre våre varer og tjenester. Behandlingen skjer på grunnlag av vår legitime interesse i å effektivisere virksomheten vår og vår kontakt med kunder og leverandører, samt å nå ut med markedsføring. I situasjoner der bedrifter selger varer eller tjenester til en bedrift der du er kontaktperson, skjer behandlingen på grunnlag av at det er nødvendig for oss å kunne oppfylle avtalen med deg.

3.2 Når det gjelder kontaktpersoner hos bedriftskunder og leverandører, behandler vi personopplysningene dine i punkt 2 til formål for for statistikk, kundeundersøkelser og analyse av salg/prosjekter. Behandlingen skjer på grunnlag av vår legitime interesse i å kunne følge opp, analysere og kvalitetssikre salg/prosjekter.

4. Lagring av personopplysninger

4.1 Når det gjelder deg som kontaktperson hos en kunde eller leverandør, lagrer vi personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Opplysningene dine lagres så lenge vi, basert på yrkesrollen din, vurderer at du kan være en potensiell kunde hos oss. Personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne sende markedsføring til deg, lagres til du motsetter deg markedsføringen.

4.2 Vi behandler alltid personopplysningene dine i den grad og i løpet av den tiden vi er forpliktet til det ved lov. Eksempler på dette er personopplysninger som det er nødvendig å behandle for å sikre korrekt regnskapsføring. Denne informasjonen lagres i syv år etter at regnskapsføringen er utført. I tilfeller der personopplysningene ikke er knyttet til gjeldende lovgivning og avtaler, reviderer vi registrene våre annethvert år for å slette foreldede personopplysninger.

4.3 Hvis du søker en ledig stilling hos oss, lagrer og håndterer vi informasjonen til rekrutteringsformål for å kunne kontakte deg. Hvis du samtykker i fremtidige rekrutteringsmuligheter, kan vi også lagre informasjonen opptil 12 måneder etter vår siste kontakt for eventuelt å kontakte deg for oppfølging på et senere tidspunkt. Du har rett til når som helst i løpet av perioden, å trekke tilbake samtykket ditt.

4.4 I den grad personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen, eller behandlingen av en eller annen grunn ikke lenger vil være tillatt, blir opplysningene anonymisert eller slettet.

5. Mottakere

5.1 Det kan hende at vi utleverer personopplysningene dine til personopplysningsassistentene våre, for eksempel firmaer som jobber med IT- og skytjenester. I slike tilfeller inngås en avtale om personopplysningsassistanse som sikrer at personopplysningene dine kun behandles i samsvar med denne personopplysningspolicyen.

5.2 Det kan også hende at vi utleverer personopplysningene dine til myndighetene, hvis det er nødvendig.

5.3 Vi deler ikke opplysningene dine med tredjeparter.

6. Sikkerhet

6.1 Vi har utarbeidet rutiner og arbeidsmetoder for å behandle personopplysningene dine på en sikker måte. Utgangspunktet vårt er at bare ansatte og andre personer i organisasjonen som trenger personopplysningene for å utføre oppgavene sine, skal ha tilgang til dem.

6.2 Sikkerhetssystemene våre er utviklet med personvernet ditt i fokus, og beskytter i høy grad mot inntrengning, ødeleggelse og andre endringer som kan utgjøre en risiko for personvernet ditt. Vi har gode rutiner for IT-sikkerhet for å sikre at personopplysningene dine behandles på en sikker måte.

7. Rettigheter

7.1 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

7.2 Du har rett til å få korrigert feil personopplysninger om deg uten unødig forsinkelse. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger i visse tilfeller, med tanke på formålet med behandlingen.

7.3 Du har rett til å få slettet personopplysningene dine av oss under visse omstendigheter, for eksempel hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, eller hvis personopplysningene har blitt behandlet ulovlig.

7.4 Du har rett til å kreve at vi i visse tilfeller begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du for eksempel bestrider at personopplysningene er korrekte, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av dem i løpet av den tiden det tar oss å kontrollere om opplysningene er korrekte.

7.5 Du har rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine som skjer på grunnlag av vår legitime interesse. Hvis dette skjer, må vi bevise tvingende legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter for å fortsette behandlingen.

7.6 Du har rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine i den grad behandlingen foregår for direkte markedsføring. Ved en slik innvending vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for dette formålet.

7.7 Du har under visse omstendigheter rett til å innhente personopplysningene du har gitt oss og som gjelder deg, i et generelt brukt elektronisk format. Du har rett til å overføre slike opplysninger til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet).

7.8 Hvis du har synspunkter på behandlingen av personopplysningene dine, må du gjerne kontakte oss (se «Kontakt»). Du har også rett til å sende inn klager på behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være begrensninger i iht. lov og andre forskrifter som påvirker rettighetene dine ovenfor.

8. Innsamling av informasjon og sporing

Du kan besøke nettstedet vårt uten å legge igjen personlig informasjon. Vi bruker Google Analytics, Hotjar og informasjonskapsler for å forbedre tjenesten, brukervennligheten og for å analysere hvordan nettstedet brukes. Bortsett fra den omtrentlige plasseringen (IP-adressen), er informasjonen som samles inn for det meste anonyme trafikkdata som nettleserinformasjon, enhet og språk.

For å sikre at nettstedet vårt fungerer godt og for å forbedre navigasjonen, bruker vi eller tjenesteleverandørene våre informasjonskapsler (små tekstfiler som lagres på brukerens datamaskin) og nettsignaler (elektroniske bilder som gjør at nettstedene våre kan telle antall besøkende som besøkte en bestemt side og for å få tilgang til visse informasjonskapsler) for å samle inn oppsamlede data. Ved å bruke nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler. Hvis du ikke vil tillate informasjonskapsler, kan du velge å endre innstillinger i nettleseren din (Les mer ”Cookies policy”)

9. Tillegg og endringer

Det kan hende at vi foretar tillegg eller endringer i denne personopplysningspolicyen. Hvis vi gjør det, vil vi publisere den oppdaterte policyen med et nytt revisjonsnummer

10. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om personopplysningspolicyen vår eller ønsker å oppdatere, rette eller slette opplysninger vi har om deg, må du gjerne kontakte oss.

Mer informasjon om regler for behandling av personopplysninger finner du hos Datatilsynet: www.datainspektionen.se

Kontakt oss
Kontakt oss