Produkter

Bølgebrytere

Flytende bølgebrytere har stor stabilitet og bæreevne. De er konstruert for utsatte steder. Vår bølgebryter har nedtrukne langsider, noe som øker pontongens dybde. Våre flytende bølgebrytere har en høy egenvekt, ligger dypt og har lav metasenterhøyde. Til sammen gir dette en førsteklasses evne til å dempe bølger.

Valg av bredde på bølgebryteren bestemmes av dine spesifikke forutsetninger, for eksempel bølgeperiode, bølgehøyde m.m. Konstruksjonen består av armert betong med en kjerne av celleplast, noe som gjør at den ikke kan senkes og gir den lang levetid. Dersom bredden økes, forsterkes den bølgedempende effekten ytterligere.

Fordelen med flytende bølgebrytere er for eksempel kort byggetid og stor fleksibilitet, fordi flytende bølgebrytere kan flyttes uten større arbeidsinnsats, og i tillegg er det et miljøvennlig alternativ. Alle brygger er utformet med tanke på tilførsel av elektrisitet og vann.

Sammenkobling av betongpontonger skjer med vårt koblingssystem som består av en wire/gummikobling. Flytende bølgebrytere kan ikke senkes, de har høy bæreevne og en konstant fribordshøyde. Flytende bølgebrytere kan utstyres med vårt tilbehør, slik som Y-bommer, elektrisitet, vann og belysningselementer, pullerter m.m. De flytende bølgebryternes betongdekk kan kles med for eksempel brostein, heller m.m. Dekk og sider kan også kles med tre. Forankring skjer med kjetting, tauverk eller påler.

Flere produkter

Kontakt oss