Zapewnienie jakości i polityka środowiskowa

Zapewnienie jakości i polityka środowiskowa

Ponton betonowy z pomostami typu Y.

Zapewnienie jakości

W wyniku działalności Pontech w zakresie pontonów betonowych, falochronów i przystani, stworzyliśmy procesowy system zapewnienia jakości i politykę środowiskową. System zapewnienia jakości zgodny jest z wymogami normy ISO 9001:2000, a polityka środowiskowa odpowiada postanowieniom ISO 14001:2004.

  • Naszym założeniem jest zawsze zrozumieć i spełnić oczekiwania naszych klientów.
  • Nasze realizacje wzmacniają przeświadczenie, że jesteśmy profesjonalnym dostawcą pomostów i pontonów.
  • Naszą misję realizujemy z pomocą kompetentnych, zaangażowanych współpracowników i dobranych wykonawców, pracujących według tych samych zasad co my. Świadczymy usługi w odpowiednim czasie i we właściwym miejscu – i zawsze najwyższej jakości.
  • Naszą działalność realizujemy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.
  • Uwzględniamy perspektywę zrównoważonego rozwoju w różnych częściach naszej organizacji.
  • Nasz system zarządzania jakością i zapewnienia jakości rozwijany jest poprzez stałe usprawnienia.
Restauracja pływająca na pontonach w Debaser
Pływający hotel zimą

Polityka środowiskowa

Cele Pontech:

W ramach prawnych w zakresie obowiązującego prawa i przepisów – stosować się do intencji naszych klientów dotyczących wyborów przyjaznych dla środowiska i unikać substancji szkodliwych dla środowiska. 

  • unikać wykorzystania niepotrzebnych materiałów, aby zminimalizować ilość odpadów, a gdzie to możliwe, do budowy naszych marin stosować materiały z odzysku.
  • sortować i poddawać recyklingowi odpady, celem zminimalizowania niepotrzebnego transportu.
  • stosować przyjazne dla środowiska maszyny i narzędzia oraz paliwa.
  • poszerzać naszą wiedzę o materiałach i wyborach przyjaznych dla środowiska i dzielić się nią z naszymi współpracownikami, podwykonawcami i klientami.

Stale edukować się w zakresie kwestii związanych ze środowiskiem, jak i aktualizować naszą wiedzę odnośnie zmian w obowiązującym prawie. Wszyscy nasi współpracownicy i podwykonawcy biorą udział w naszych praktykach na rzecz środowiska. Poprzez częste usprawnienia, nieustannie dążymi do rozwijania naszej polityki środowiskowej oraz systemu zarządzania środowiskowego. Wszyscy nasi współpracownicy odpowiadają za przestrzeganie polityki środowiskowej w swojej codziennej pracy.

Skontaktuj się z nami