Polityka prywatności

Polityka firmy Pontech dotycząca danych osobowych.

Polityka Ochrony Danych Osobowych Pontech

1. Zakres

1.1 Niniejsza polityka opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez firmę Pontech (zwaną dalej „Firmą”, „my”, „nami”).

1.2 Dbamy o Twoją prywatność. Ważna jest dla nas ochrona Twoich danych osobowych i zagwarantowanie przetwarzania danych osobowych w odpowiedni i zgodny z prawem sposób. Niniejsza polityka oparta jest na obowiązujących przepisach, w tym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i wyjaśnia nasze działania w zakresie chronienia Twoich praw i prywatności.

1.3 Niniejsza polityka określa rodzaje danych osobowych, które możemy przetwarzać oraz cele takiego przetwarzania, jak i wybory oraz prawa, które masz w związku z tym.

1.4 Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których Firma jest administratorem. Oznacza to, że odpowiadamy za przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dodatkowo, oznacza to, że to do nas powinnaś/ienieś zwracać się z pytaniami lub uwagami, lub jeśli chcesz wykorzystać swoje prawa w odniesieniu do naszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

1.5 Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych obowiązuje w przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe od Ciebie otrzymane.

2. Przetwarzane dane osobowe

Naszym celem nie jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie innym niż wymagany i zawsze staramy się wykorzystywać te najmniej wrażliwe. Zazwyczaj nie zbieramy wrażliwych danych osobowych, o ile nie istnieją podstawy prawne do takiego działania, jak np. przypadki rekrutacji i zatrudnienia. Głównie przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów spełnienia swoich obowiązków wynikających z umów, porozumień i przepisów prawa, jak i dla celów analizy klientów i rynku.

W przypadku osoby fizycznej, która jest osobą kontaktową w firmie nabywającej nasze usługi lub będącej naszym dostawcą, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

(a) imię i nazwisko
(b) adres e-mail
(c) numer telefonu
(d) adres
(e) numer klienta/numer dostawcy
(f) informacje o Twoim pracodawcy i stanowisku

3. Podstawy prawne i cel przetwarzania

3.1 W odniesieniu osób pracujących u klientów lub dostawców Firmy, przetwarzamy dane osobowe, o których mowa w punkcie 2 dla celów zarządzania relacjami z naszymi klientami i dostawcami, dostawy towarów i usług oraz sprzedaży naszych towarów i usług. Przetwarzanie oparte jest na naszym uzasadnionym interesie usprawnienia naszych działań i kontaktów z klientami i dostawcami, jak i na celach marketingowych. W sytuacjach, w których Firma sprzedaje towary lub usługi firmie, w której Ty jesteś osobą kontaktową, przetwarzanie obejmuje zakres niezbędny do spełnienia przez nas zobowiązań w ramach umowy zawartej z firmą, w której pracujesz.
3.2 W odniesieniu do osób pracujących u klientów lub dostawców Firmy, przetwarzamy dane osobowe, o których mowa w punkcie 2 dla celów zarządzania statystykami, ankietami wśród klientów i analizy sprzedaży/projektów. Przetwarzanie oparte jest na naszym uzasadnionym interesie polegającym na możliwości śledzenia, analizy i zapewnienia jakości sprzedaży/projektów.

4. Przechowywanie danych osobowych

4.1 W odniesieniu do osób pracujących u klientów lub dostawców Firmy, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak, w oparciu o Twoje stanowisko zawodowe, uznajemy Cię za naszego potencjalnego klienta. Dane osobowe wymagane do wysłania Tobie informacji marketingowych są przechowywane, o ile nie sprzeciwisz się działaniom marketingowym.

4.2 Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o zakres i okres, do jakich upoważniają nas przepisy prawa. Przykładem są dane osobowe wymagane do zapewnienia poprawnego prowadzenia księgowości. Dane osobowe przechowywane są przez siedem lat po transakcji biznesowej. W przypadkach, w których dane osobowe nie są objęte obowiązującymi przepisami i ważnymi umowami, audytujemy nasze rejestry raz na dwa lata, aby usunąć przedawnione dane osobowe.

4.3 Jeśli aplikujesz na wolne miejsce pracy w naszej firmie, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów rekrutacji i możliwości skontaktowania się z Tobą. Jeśli zgodzisz się otrzymywać oferty zatrudnienia w przyszłości, możemy również przechowywać dane osobowe przez okres do 12 miesięcy po naszym ostatnim kontakcie, z celem możliwego kontaktu z Tobą dla dalszych działań w przyszłości. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, w trakcie tych 12 miesięcy.

4.4 W zakresie, w którym Twoje dane osobowe nie są już wymagane do realizacji celu przetwarzania lub, jeśli przetwarzanie nie jest już dozwolone z innych przyczyn, dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

5. Odbiorcy

5.1 Możemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym podmiotom przetwarzającym dane osobowe, np. firmie świadczącej usługi IT lub w chmurze. W takich przypadkach zawieramy umowę o przetwarzanie danych osobowych, która zapewnia przetwarzanie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Danych Osobowych.

5.2 Możemy również ujawniać Twoje dane osobowe organom rządowym.

5.3 Nie ujawniamy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym.

6. Bezpieczeństwo

6.1 Wdrożyliśmy procedury i metody pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Naszym celem jest tylko umożliwienie dostępu do danych osobowych pracownikom i innym osobom w ramach organizacji, które wymagają tego dostępu, aby realizować swoje obowiązki zawodowe.

6.2 Nasze systemy bezpieczeństwa opracowywane są z naciskiem na Twoją prywatność i zapewniają wysoki stopień zabezpieczeń przed naruszeniem i zniszczeniem danych oraz innymi działaniami, które mogą narazić Twoją prywatność. Wdrożyliśmy solidne procesy IT, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych.

7. Prawa

7.1 Masz prawo uzyskania informacji, czy przetwarzamy dane osobowe z Tobą związane, a jeśli tak, masz prawo dostępu do tych danych osobowych, w tym informacji o danych osobowych i naszym ich przetwarzaniu.

7.2 Masz prawo do żądania od nas poprawienia swoich niedokładnych danych osobowych, bez zbędnej zwłoki. Ponadto, masz prawo, zależnie od celu przetwarzania i w konkretnych okolicznościach, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

7.3 Masz prawo, w konkretnych okolicznościach, do żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych. Na przykład, jeśli Twoje dane osobowe nie są już wymagane do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub jeśli dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.

7.4 Masz prawo, w konkretnych okolicznościach, do żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli, na przykład, kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych, możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania na czas, który potrzebujemy, aby potwierdzić poprawność danych osobowych.

7.5 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, opartemu na naszym uzasadnionym interesie. W takich przypadkach, aby kontynuować przetwarzanie, będziemy musieli wykazać ważne i uzasadnione powody, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i swobód.

7.6 Masz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie, w którym przetwarzanie związane jest z marketingiem bezpośrednim. W przypadku takiego sprzeciwu, nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

7.7 Masz prawo, w konkretnych okolicznościach, do otrzymania swoich danych osobowych nam dostarczonych, w powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego. Masz prawo przekazania tych danych innemu administratorowi danych osobowych (przenoszenie danych).

7.8 Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie naszego przetwarzania Twoich danych osobowych, zachęcamy do kontaktu (patrz Skontaktuj się z nami). Masz również prawo do wniesienia skargi odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych do Szwedzkiej Agencji Ochrony Danych (Sw. Datainspektionen). Należy jednak pamiętać, że Twoje powyższe prawa mogą być ograniczone przez przepisy lub inne rozporządzenia.

8. Gromadzenie danych i śledzenie

Możesz odwiedzać naszą stronę bez przekazywania żadnych danych osobowych. Aby usprawnić nasze usługi i stopień przyjazności naszej strony dla użytkowników, stosujemy Google Analytics, Hojtar i pliki cookie oraz analizujemy korzystanie z witryny. Poza przybliżoną lokalizacją (adres IP), zbierane informacje są głównie anonimowymi danymi w zakresie ruchu, jak informacje o przeglądaniu sieci, urządzeniu i języku.
Aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony i usprawnić nawigację, my lub nasi usługodawcy używamy plików cookie (małych plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika) oraz sygnałów nawigacyjnych (elektronicznych plików graficznych, które umożliwiają liczenie liczby gości odwiedzających konkretną stronę oraz dostęp do pewnych plików cookie), aby zbierać dane zbiorcze. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Możesz zmienić ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, jeśli nie zezwalasz na ich stosowanie. (Przeczytaj więcej w „Polityce plików cookie”)

9. Uzupełnienia i poprawki

Do niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych możemy wprowadzać uzupełnienia i poprawki. W takim przypadku opublikujemy zaktualizowaną politykę, z nowym numerem wersji.

10. Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie naszej Polityki Ochrony Danych Osobowych lub chcesz zaktualizować, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe, które posiadamy.
Więcej informacji o przepisach w zakresie danych osobowych można znaleźć na stronie Szwedzkiej Agencji Ochrony Danych:www.datainspektionen.se.

Contact us
Skontaktuj się z nami