References

Pontony betonowe.

Marina Yacht Park

Marina Yacht Park – Gdynia Polen

Dostawa 36 betonowych pontonów oraz 67 odnóg i ramp dla skuterów wodnych. Marina dla jachtów...

Ettans båthamn

Przystań dla łodzi w Ettans – Luleå

Dostawa 29 falochronów Dł.=20,0 Sz.=4,0 Wys.=1,8 i 41 pontonów betonowych Dł.=20,00 Sz.=2,4 Wys.=0,95 Dostawa i...

Referencje w innych kategoriach.

Skontaktuj się z nami