Flytbryggor på isigt vatten

Välkommen till Pontech

Flytbryggor, vågbrytare
och bryggtillbehör.

Pontech tillverkar och säljer flytbryggor, vågbrytare och bryggtillbehör. Vi har ständig fokus på kvalité, säkerhet och i slutänden nöjda kunder och är en av aktörerna som sätter standarden i branschen.

Boka ett möte

Design. Kvalité.
Långsiktig hållbarhet.

Pontech har för sin verksamhet med betongpontoner, vågbrytare och småbåtshamnar upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2000 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem.

Kvalitetssäkring
Flytande hotell

Vår process

Pontech har utvecklat en process som gör det överskådligt, samt säkerställer alla olika delar och kvalitetssäkrar hel projektet.

Kravspecifikation

Vi börjar med att identifiera ert behov utifrån en kravspecifikation, besök på platsen, samt matematiska beräkningar.

Produktionsfas

Samtliga våra produkter produceras i stora serier med hög standardiseringsfaktor.

Leverans & montage

Leverans och montage sker med nya  lastbilar och arbetsbåtar, allt för att värna om miljön på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70