FAQ

Hur djupt måste det vara för att man ska kunna anlägga en flytbrygga?

Beroende på om ni funderar på en flytande betongbrygga eller en flytande trä- och betongbrygga, så är förutsättningarna lite olika. Minimikravet på vattendjup för att anlägga en flytbrygga är minst en meter djupt vid medelvatten, men detta avser också en plats där det är väldigt skyddat och att inga vågor skapar rörelser upp och ner för bryggorna. För att säkerställa vad som funkar hos er kommer vi gärna ut och gör den lodningen, samt tittar på just era förutsättningar.

Räddningsstege
Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70