FAQ

Krävs det bygglov för en flytbrygga?

Krävs det bygglov för en flytbrygga?
Det brukar krävas någon typ av tillstånd för att anlägga en flytbrygga. För nyanläggning av flytbryggor brukar det krävas både bygglov från kommunen och dispens från strandskydd från Länsstyrelsen. Olika kommuner brukar ställa olika krav. Kontakta din lokala bygglovshandläggare för att få veta vad som gäller på den tänkta platsen. Läs mer om Strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida eller på Boverkets hemsida.

Debaser på ponton
Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70