FAQ

Vad har en flytbrygga för livslängd?

En flytbrygga har en livslängd på 25 – 50 år, beroende på vilken modell man väljer. Livslängden påverkas också av hur utsatt läge flytbryggan har, liksom hur väl man sköter om sin brygganläggning. En Träbetongbrygga har generellt kortare livstid då träet har kortare livslängd. En Betongbrygga har absolut längst livslängd med sitt skyddande betongskal.

Flytande restaurangen vid Tyska bron i Göteborg
Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70