FAQ

Vad kostar en flytbrygga?

En bra fråga, som inte har ett lika lätt svar!

Priset på en flytbrygga beror först på vilken typ av flytbrygga som önskas, det vill säga trä- och betongbrygga eller en betongbrygga. En trä- och betongbrygga är kostar mindre än en betongbrygga kopplat till de olika konstruktionerna. Trä- och betongbrygga kan användas i mindre utsatta lägen medans en betongbrygga rekommenderas i mer utsatta lägen.

Även en betongbryggas storlek påverkar priset. Beroende på hur utsatt läge denna ska läggas så kan man välja en bredare samt djupare betongbrygga för att skapa tyngd och högre stabilitet.

Efter detta har vi ytterligare faktorer som påverkar:

Fraktkostnader beroende på var i landet vi ska leverera till.
Kan vi sjösätta på plats eller måste vi bogsera bryggorna?
Har ni ett utsatt läge som påverkar hur mycket förankring vi måste tillföra?

Kontakta oss, så tar vi fram en offert baserad på just era förutsättningar!

Tallykey brygga
Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70