Produkter

Betongbrygga

Vi är marknadsledande inom branschen och specialiserar oss på tillverkning och installation av högkvalitativa betongbryggor och betongpontoner för både privat och kommersiellt bruk.

  Vill du veta mer?

  Ange ditt telefonnummer så kontaktar vi dig så snart som möjligt, oftast under samma dag.

  Betongponton med scooters

  Vi förstår att varje projekt är unikt och vi strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar era specifika behov och önskemål perfekt. Som totalentreprenörer tar vi ansvar från projektering till färdig leverans och du som kund har alltid en dedikerad projektledare som hjälper dig. Våra betongbryggor tillverkas med noggrannhet och precision, och vi använder endast material av högsta kvalitet för att säkerställa deras långvariga hållbarhet.

  Granuddens Båtklubb

  Varför betongbrygga?

  Betongbryggor, eller betongpontoner, har stor stabilitet och bärighet, konstant fribordshöjd och är konstruerade för mer utsatta lägen. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger den en lång livslängd.

  En betongponton har vågdämpande egenskaper, beroende på sin konstruktion och tyngd. Ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten ytterligare. 

  Betongpontoner har dock fler fördelar än så. De har exempelvis kort byggnationstid, flexibiliteten i att de går att flytta utan större arbetsinsats och de är dessutom ett miljövänligt alternativ.

  Då vi förstår att varje projekt är unikt har vi alltid möjlighet att gjuta betongpontoner efter era önskade dimensioner.

  Montering av betongbryggor

  Som totalentreprenörer tar vi ansvar från projektering till färdig leverans och säkerställer att lösningen vi erbjuder kommer fungera just i er situation.

  Sammankoppling av betongpontonerna sker med vårt högkvalitativa kopplingssystem, som består av en wire/gummikoppling.

  Våra betongbryggor kan förberedas för allt typer av förankring, inklusive kätting/ankare, tågvirke och pålar.

  Utrustning och tillval till betongpontoner:

  Betongbryggorna är förberedda för dragning av el och vatten som standard.
  Kanalisation placeras ut efter era önskemål. Som komplement kan bryggorna även enkelt förses med våra tillbehör såsom:

  • Y-bommar, el, vatten, belysningspiedestaler och pollare m.m.
  • Däck och sidor kan förses med träbeklädnad

  Fördelar med betongbrygga:

  • Hållbarhet: Betong är känt för sin långa livslängd och hållbarhet. En brygga av betong kan stå emot påfrestningar och ligga i vattnet i över 50 år
  • Stabilitet: På grund av sin vikt ligger betongbryggor stabilt i vattnet och erbjuder därmed en stadig yta för fotgängare, fordon och andra användare. De kan motstå påverkan från vågor, ström och väderförhållanden, vilket ger en säker passage över vattenområden.
  • Minimalt underhåll: Betongbryggor kräver vanligtvis minimalt underhåll jämfört med andra materialval. Betong är motståndskraftigt mot rost, förruttnelse och insektsangrepp, vilket minskar behovet av regelbundna reparationer och underhåll.
  • Anpassningsbarhet: Betong kan gjutas i olika former för att skapa estetiskt tilltalande bryggor som passar in i den omgivande miljön. Det kan också anpassas för att passa olika bredder, längder och belastningskrav.
  • Bullerdämpning: Betong har naturliga ljudabsorberande egenskaper, vilket kan minska buller från fotsteg, fordon och andra källor på bryggan. Det skapar en tystare och mer bekväm miljö för användarna. Motståndskraft mot väderförhållanden: Betongbryggor är tåliga mot påverkan av väderförhållanden som UV-strålning, vind, regn och snö. De kan bibehålla sin struktur och funktion även under extrema klimatförhållanden.
  • Enkel rengöring: Betongytan är relativt enkel att rengöra och kräver vanligtvis bara regelbunden avspolning eller sopning för att hålla den ren och fri från smuts och skräp.
  • Möjlighet till integrerade tillbehör: Betongbryggor kan enkelt utrustas med integrerade funktioner som belysning, el- och vattenanslutningar, räcken och andra tillbehör för att förbättra användarupplevelsen och funktionaliteten.

  Kontakta oss idag för installation av betongbrygga

  Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och låt oss tillsammans skapa en pålitlig lösning för dina betongbryggor och marina projekt. Pontech Marina – din partner för en trygg och hållbar marinaupplevelse.

  Vanliga frågor och svar om betongbrygga

  Vi samlar de mest frekventa frågorna vi får från våra kunder. Här finner du konkreta svar på de vanligaste frågeställningarna som rör våra produkter och tjänster.

  Beroende på om ni funderar på en flytande betongbrygga eller en flytande trä- och betongbrygga, så är förutsättningarna lite olika. Minimikravet på vattendjup för att anlägga en flytbrygga är minst en meter djupt vid medelvatten, men detta avser också en plats där det är väldigt skyddat och att inga vågor skapar rörelser upp och ner för bryggorna. För att säkerställa vad som funkar hos er kommer vi gärna ut och gör den lodningen, samt tittar på just era förutsättningar.

  Våra flytbryggor och Y-bommar är dimensionerade för att tåla is, däremot är de inte dimensionerade för is i rörelse. Är is i rörelse ett problem i er hamn så bör man se över hur man löser detta. Lösningar kan vara att koppla loss bryggor och lägga dem mer skyddat alternativt kan man installera strömbildare. Dock ska man undersöka infästningar till Y-bommarna och smörja upp rörliga delar i samband med att man lägger hamnen i vinterdvala. Då ökar man livslängden på sin anläggning.  

  Krävs det bygglov för en flytbrygga? Det brukar krävas någon typ av tillstånd för att anlägga en flytbrygga. För nyanläggning av flytbryggor brukar det krävas både bygglov från kommunen och dispens från strandskydd från Länsstyrelsen. Olika kommuner brukar ställa olika krav. Kontakta din lokala bygglovshandläggare för att få veta vad som gäller på den tänkta platsen. Läs mer om Strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida eller på Boverkets hemsida.

  Vi tillverkar våra flytbryggor och vågbrytare på våra fabriker som ligger i Enstaberga i Nyköping (för den nordiska marknaden) samt i Torgelow, Tyskland (för den nordeuropeiska marknaden).

  En flytbrygga har en livslängd på 25 – 50 år, beroende på vilken modell man väljer. Livslängden påverkas också av hur utsatt läge flytbryggan har, liksom hur väl man sköter om sin brygganläggning. En Träbetongbrygga har generellt kortare livstid då träet har kortare livslängd. En Betongbrygga har absolut längst livslängd med sitt skyddande betongskal.

  Våra flytbryggor levereras i längder enligt era önskemål. Våra trä- och betongbryggor kan fås från 9 meter (med 5 meters intervaller) och bredder mellan 2.4 och 3 meter. Våra betongbryggor kan fås i bredder om 2,4 meter, 3 meter eller 4 meter. Längderna sträcker sig mellan 10 meter och 20 meter. Vågbrytare som är byggda för att hantera vågor har behov av större mått och erbjuds i bredder om 3 och 4 meter samt längder om 15 samt 20 meter.

  En bra fråga, som inte har ett lika lätt svar! Priset på en flytbrygga beror först på vilken typ av flytbrygga som önskas, det vill säga trä- och betongbrygga eller en betongbrygga. En trä- och betongbrygga är kostar mindre än en betongbrygga kopplat till de olika konstruktionerna. Trä- och betongbrygga kan användas i mindre utsatta lägen medans en betongbrygga rekommenderas i mer utsatta lägen. Även en betongbryggas storlek påverkar priset. Beroende på hur utsatt läge denna ska läggas så kan man välja en bredare samt djupare betongbrygga för att skapa tyngd och högre stabilitet. Efter detta har vi ytterligare faktorer som påverkar: Fraktkostnader beroende på var i landet vi ska leverera till. Kan vi sjösätta på plats eller måste vi bogsera bryggorna? Har ni ett utsatt läge som påverkar hur mycket förankring vi måste tillföra? Kontakta oss, så tar vi fram en offert baserad på just era förutsättningar!

  Fler produkter

  Kontakta oss

  Stockholm

  08-403 05 900

  Göteborg

  031-361 40 30

  Malmö

  040-645 33 70