Produkter

Trä- & betongbryggor

Vi är stolta över att erbjuda ett omfattande sortiment av marina lösningar som kombinerar skönheten och naturligheten hos trä men även den hållbara och pålitliga kvaliteten hos betong. Tillsammans skapar de en hållbar, robust och stilfull brygga som håller över tid.

  Vill du veta mer?

  Ange ditt telefonnummer så kontaktar vi dig så snart som möjligt, oftast under samma dag.

  Trä-betongbrygga med Y-bommar förankrade i vattnet. En hög bro i bakgrunden.

  Den robusta träbryggan består av en träöverbyggnad av tryckimpregnerat virke (klass NTR/A) som bultas fast på flytkroppar av betong, med en kärna av cellplast.

  Skräddarsydda lösningar för dina behov

  Konstruktionen ger en hög bärighet samt att bryggan blir tillförlitlig och osänkbar. Träbryggor med betongflytkroppar tillverkas i önskade längder utan skarvar, och kan även senare förlängas utan synbar skarv. Förankringen sker med kätting, tågvirke eller pålar.

  Vi förstår att varje projekt är unikt, och vi strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar av trä- & betongbryggor som passar dina specifika behov och önskemål. Oavsett om du behöver en träbrygga med betongflytkroppar för din båtklubb, hamn eller privata bostad, har vi den perfekta lösningen för dig.

  Trä- och betongbrygga

  Expertis och erfarenhet inom branschen

  Med vår expertis och erfarenhet inom branschen kan du lita på att våra träbryggor är av absolut högsta kvalitet. Vårt träsortiment erbjuder en unik och vacker estetik, samtidigt som det är hållbart och tåligt för alla väderförhållanden. Våra bryggor är tillverkade med noggrannhet och användning av högkvalitativa material för att säkerställa deras hållbarhet samt långvariga prestanda.

  Lista på fördelar med bryggor av både trä och betong:

  • Styrka och hållbarhet: Kombinationen av trä och betong ger en brygga som är stark och hållbar, vilket gör den lämplig för att bära tyngden av, fotgängare och andra belastningar under lång tid.
  • Estetiskt tilltalande: Den kombinerade användningen av trä och betong kan skapa en visuellt attraktiv brygga som smälter in i omgivningen och ger en naturlig och modern estetik.
  • Lång livslängd: Både trä- och betong är kända för sin långvarighet och hållbarhet. Genom att kombinera de två materialen kan bryggan dra nytta av deras respektive egenskaper och ge en lång livslängd med minimalt underhåll.
  • Kostnadseffektiv: jämfört med helbetongbryggan är trä- och betongbryggan ett kostnadseffektivare alterantiv som passar väl för de mer skyddade lägena
  • Motståndskraft mot väder och klimat: Trä och betong är båda robusta material som är motståndskraftiga mot väderförhållanden som regn, snö, sol och vind. Genom att använda båda materialen kan bryggan vara väl rustad för att klara av de utmaningar som uppstår i olika klimatförhållanden.
  • Miljövänligt alternativ: Trä är en förnybar resurs och betong kan tillverkas med låga koldioxidutsläpp om rätt metoder används. Detta gör att en träbryggor är ett mer hållbart val. Genom att använda en kombination av trä och betong kan man skapa en brygga som är ett miljövänligt alternativ till andra materialval.
  • Ljud- och vibrationsdämpning: Trä har naturliga ljud- och vibrationsdämpande egenskaper, vilket kan bidra till att minska buller och även störningar på bryggan. Kombinationen med betongstödstrukturer kan förstärka denna effekt och skapa en mer bekväm och tystgående miljö.
  • Anpassningsbarhet: Bryggor gjorda av både trä och betong kan enkelt anpassas och förändras efter behov. Till exempel kan träytan bytas ut eller förnyas över tiden medan betongstödstrukturen förblir intakt, vilket ger flexibilitet och kostnadsbesparingar vid eventuella framtida uppdateringar eller reparationer.
  • Stabilitet och säkerhet: Kombinationen av trä och betong ger en stabil och säker brygga som kan motstå påfrestningar och ge trygghet för användarna. Träets greppande yta och betongens stadiga struktur skapar en säker plats att gå och stå på.

  Kontakta oss när du vill bygga en träbrygga med betongflytkroppar

  Vårt dedikerade team av experter står redo att hjälpa dig genom hela processen – från design och tillverkning till installation och efterföljande service. Vi strävar efter att överträffa dina förväntningar och skapa långsiktiga samarbeten med våra kunder. Kontakta oss idag för att utforska vårt sortiment av träbryggor och låt oss tillsammans skapa en innovativ och pålitlig marinaupplevelse för dig. Pontech Marina – din partner för hållbara och vackra marina lösningar.

  Exempel på några av våra bryggor av trä och betong:

  Träbetongbrygga
  Betong- och träbrygga hos Örnvikens Camping

  Vågbrytare träbetongbryggor y-bommar
  Betong- och träbrygga hos Tollare marina

  BRF Kilsviken, Värmdö
  Betong- och träbrygga på Värmdö

  Vanliga frågor och svar om trä- & betongbryggor

  Vi samlar de mest frekventa frågorna vi får från våra kunder. Här finner du konkreta svar på de vanligaste frågeställningarna som rör våra produkter och tjänster.

  Beroende på om ni funderar på en flytande betongbrygga eller en flytande trä- och betongbrygga, så är förutsättningarna lite olika. Minimikravet på vattendjup för att anlägga en flytbrygga är minst en meter djupt vid medelvatten, men detta avser också en plats där det är väldigt skyddat och att inga vågor skapar rörelser upp och ner för bryggorna. För att säkerställa vad som funkar hos er kommer vi gärna ut och gör den lodningen, samt tittar på just era förutsättningar.

  Våra flytbryggor och Y-bommar är dimensionerade för att tåla is, däremot är de inte dimensionerade för is i rörelse. Är is i rörelse ett problem i er hamn så bör man se över hur man löser detta. Lösningar kan vara att koppla loss bryggor och lägga dem mer skyddat alternativt kan man installera strömbildare. Dock ska man undersöka infästningar till Y-bommarna och smörja upp rörliga delar i samband med att man lägger hamnen i vinterdvala. Då ökar man livslängden på sin anläggning.  

  Krävs det bygglov för en flytbrygga? Det brukar krävas någon typ av tillstånd för att anlägga en flytbrygga. För nyanläggning av flytbryggor brukar det krävas både bygglov från kommunen och dispens från strandskydd från Länsstyrelsen. Olika kommuner brukar ställa olika krav. Kontakta din lokala bygglovshandläggare för att få veta vad som gäller på den tänkta platsen. Läs mer om Strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida eller på Boverkets hemsida.

  Vi tillverkar våra flytbryggor och vågbrytare på våra fabriker som ligger i Enstaberga i Nyköping (för den nordiska marknaden) samt i Torgelow, Tyskland (för den nordeuropeiska marknaden).

  En flytbrygga har en livslängd på 25 – 50 år, beroende på vilken modell man väljer. Livslängden påverkas också av hur utsatt läge flytbryggan har, liksom hur väl man sköter om sin brygganläggning. En Träbetongbrygga har generellt kortare livstid då träet har kortare livslängd. En Betongbrygga har absolut längst livslängd med sitt skyddande betongskal.

  Våra flytbryggor levereras i längder enligt era önskemål. Våra trä- och betongbryggor kan fås från 9 meter (med 5 meters intervaller) och bredder mellan 2.4 och 3 meter. Våra betongbryggor kan fås i bredder om 2,4 meter, 3 meter eller 4 meter. Längderna sträcker sig mellan 10 meter och 20 meter. Vågbrytare som är byggda för att hantera vågor har behov av större mått och erbjuds i bredder om 3 och 4 meter samt längder om 15 samt 20 meter.

  En bra fråga, som inte har ett lika lätt svar! Priset på en flytbrygga beror först på vilken typ av flytbrygga som önskas, det vill säga trä- och betongbrygga eller en betongbrygga. En trä- och betongbrygga är kostar mindre än en betongbrygga kopplat till de olika konstruktionerna. Trä- och betongbrygga kan användas i mindre utsatta lägen medans en betongbrygga rekommenderas i mer utsatta lägen. Även en betongbryggas storlek påverkar priset. Beroende på hur utsatt läge denna ska läggas så kan man välja en bredare samt djupare betongbrygga för att skapa tyngd och högre stabilitet. Efter detta har vi ytterligare faktorer som påverkar: Fraktkostnader beroende på var i landet vi ska leverera till. Kan vi sjösätta på plats eller måste vi bogsera bryggorna? Har ni ett utsatt läge som påverkar hur mycket förankring vi måste tillföra? Kontakta oss, så tar vi fram en offert baserad på just era förutsättningar!

  Fler produkter

  Kontakta oss

  Stockholm

  08-403 05 900

  Göteborg

  031-361 40 30

  Malmö

  040-645 33 70