Produkter

Vågbrytare

Våra vågbrytare är konstruerade för de mest utsatta lägena och har till skillnad från den traditionella betongpontonen neddragna långsidor, vilket ökar pontonens djupgående och skapar en turbulenskammare som tar upp vågarnas energi och bildar ett skydd för hamnar och marinor.

  Vill du veta mer?

  Ange ditt telefonnummer så kontaktar vi dig så snart som möjligt, oftast under samma dag.

  Vågbrytare

  Alla betongpontoner har vågbrytande egenskaper. Våra vågbrytare är konstruerade för de mest utsatta lägena och har till skillnad från den traditionella betongpontonen neddragna långsidor, vilket ökar pontonens djupgående och skapar en turbulenskammare som tar upp vågarnas energi. Våra flytande vågbrytare har en hög vikt, ett stort djupgående och låg metacenterhöjd. Detta skapar en god vågtransmissionsförmåga.

  Osänkbar och lång livslängd

  Valet av bredd på vågbrytaren bestäms av era specifika förutsättningar, exempelvis vågperiod och våghöjd. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger den en lång livslängd. Det innebär även att vågbrytaren får hög bärighet och konstant fribordshöjd. Ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten ytterligare.

  Vågbrytare

  Kort byggnationstid och flexibilitet

  En vågbrytare medför ett flexibelt alternativ då en vågbrytare kan förflyttas utan större arbetsinsats och installation är relativt enkel. De har kort byggnationstid och kan enkelt utöka redan levererade lösningar.

  Som totalentreprenörer tar vi ansvar från projektering till färdig leverans och säkerställer att lösningen vi erbjuder kommer fungera just i er situation. Sammankoppling av vågbrytare sker med vårt högkvalitativa kopplingssystem, som består av en wire/gummikoppling. Våra vågbrytare kan förberedas för olika typer av förankring, inklusive kätting/ankare, tågvirke och pålar.

  Tillbehör till våra flytande vågbrytare

  Alla bryggor är förberedda för dragning av el och vatten. Kanalisation placeras ut efter era önskemål. Vågbrytaren kan till exempel förses med våra tillbehör såsom Y-bommar, el, vatten, belysningspiedestaler och pollare. Dess däck och sidor kan förses med träbeklädnad.

  Lista på fördelar med vågbrytare:

  • Stabiliserar vattnet: Vågbrytaren bidrar till att minska vågornas intensitet och hjälper till att skapa en lugnare och mer skyddad miljö i hamnar, båtklubbar och marina områden.
  • Skyddar båtar och strukturer: Genom att minska kraften från vågor minskar vågbrytare risken för skador på båtar, bryggor och marina strukturer, vilket leder till ökad säkerhet och minskade reparationskostnader.
  • Förbättrar tillgänglighet: Med hjälp av vågbrytare kan vattenområden som tidigare var för farliga eller svåra att navigera nu bli mer tillgängliga, vilket underlättar för båtägare och ökar möjligheterna till båttrafik och rekreation.
  • Minimerar sedimentavsättning: Vågbrytaren kan hjälpa till att minska sedimentavsättningen genom att förhindra eller reducera vågornas erosiva kraft. Detta leder till renare vatten och minskad behov av sedimentbortförsel.
  • Miljövänligt alternativ: Flytande vågbrytare är ett miljövänligt alternativ till traditionella fasta vågbrytare. De kan flyttas och anpassas efter behov, vilket minskar behovet av att bygga permanenta strukturer och minskar ingreppet i den marina miljön.
  • Flexibilitet och enkel installation: Vågbrytare är relativt enkla att installera och kan anpassas efter specifika behov och förhållanden. De kan också enkelt flyttas eller utökas om behoven förändras över tid.
  • Förbättrar vattenkvaliteten: Genom att minska intensiteten från vågor kan vågbrytare bidra till att förbättra vattenkvaliteten genom att minska uppvirvling av sediment och öka cirkulationen av vatten.
  • Möjliggör utnyttjande av vattenområden: Genom att skapa lugnare och skyddade vattenområden möjliggör vågbrytare användningen av tidigare oupptäckta eller underutnyttjade områden för vattenaktiviteter.
  • Hållbarhet: Vågbrytare, särskilt de tillverkade av högkvalitativa och hållbara material som betong, kan ha en lång livslängd och kräver minimalt underhåll, vilket gör dem till en kostnadseffektiv lösning.

  Kontakta oss idag för installation av vågbrytare

  Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och låt oss tillsammans skapa en innovativ och pålitlig lösning för dina vågbrytare och marina projekt. Pontech Marina – din partner för en trygg och hållbar marinaupplevelse.

  Vanliga frågor och svar om vågbrytare

  Vi samlar de mest frekventa frågorna vi får från våra kunder. Här finner du konkreta svar på de vanligaste frågeställningarna som rör våra produkter och tjänster.

  En vågbrytare är en konstruktion som används för att minska vågors effekt och skydda kusten, hamnar och båtar från eroderande och skadliga havsvågor. De kan vara gjorda av olika material som betong, sten, trä eller plast, och kan finnas både i havet och i större insjöar.
  1. Vågbrytare används för att minska effekten av havsvågor och skydda kustlinjen och båtar.
  2. De kan vara gjorda av olika material som betong, sten, trä eller plast.
  3. Vågbrytare kan finnas både i havet och i större insjöar.

  Beroende på om ni funderar på en flytande betongbrygga eller en flytande trä- och betongbrygga, så är förutsättningarna lite olika. Minimikravet på vattendjup för att anlägga en flytbrygga är minst en meter djupt vid medelvatten, men detta avser också en plats där det är väldigt skyddat och att inga vågor skapar rörelser upp och ner för bryggorna. För att säkerställa vad som funkar hos er kommer vi gärna ut och gör den lodningen, samt tittar på just era förutsättningar.

  Våra flytbryggor och Y-bommar är dimensionerade för att tåla is, däremot är de inte dimensionerade för is i rörelse. Är is i rörelse ett problem i er hamn så bör man se över hur man löser detta. Lösningar kan vara att koppla loss bryggor och lägga dem mer skyddat alternativt kan man installera strömbildare. Dock ska man undersöka infästningar till Y-bommarna och smörja upp rörliga delar i samband med att man lägger hamnen i vinterdvala. Då ökar man livslängden på sin anläggning.  

  Krävs det bygglov för en flytbrygga? Det brukar krävas någon typ av tillstånd för att anlägga en flytbrygga. För nyanläggning av flytbryggor brukar det krävas både bygglov från kommunen och dispens från strandskydd från Länsstyrelsen. Olika kommuner brukar ställa olika krav. Kontakta din lokala bygglovshandläggare för att få veta vad som gäller på den tänkta platsen. Läs mer om Strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida eller på Boverkets hemsida.

  Vi tillverkar våra flytbryggor och vågbrytare på våra fabriker som ligger i Enstaberga i Nyköping (för den nordiska marknaden) samt i Torgelow, Tyskland (för den nordeuropeiska marknaden).

  En flytbrygga har en livslängd på 25 – 50 år, beroende på vilken modell man väljer. Livslängden påverkas också av hur utsatt läge flytbryggan har, liksom hur väl man sköter om sin brygganläggning. En Träbetongbrygga har generellt kortare livstid då träet har kortare livslängd. En Betongbrygga har absolut längst livslängd med sitt skyddande betongskal.

  Våra flytbryggor levereras i längder enligt era önskemål. Våra trä- och betongbryggor kan fås från 9 meter (med 5 meters intervaller) och bredder mellan 2.4 och 3 meter. Våra betongbryggor kan fås i bredder om 2,4 meter, 3 meter eller 4 meter. Längderna sträcker sig mellan 10 meter och 20 meter. Vågbrytare som är byggda för att hantera vågor har behov av större mått och erbjuds i bredder om 3 och 4 meter samt längder om 15 samt 20 meter.

  En bra fråga, som inte har ett lika lätt svar! Priset på en flytbrygga beror först på vilken typ av flytbrygga som önskas, det vill säga trä- och betongbrygga eller en betongbrygga. En trä- och betongbrygga är kostar mindre än en betongbrygga kopplat till de olika konstruktionerna. Trä- och betongbrygga kan användas i mindre utsatta lägen medans en betongbrygga rekommenderas i mer utsatta lägen. Även en betongbryggas storlek påverkar priset. Beroende på hur utsatt läge denna ska läggas så kan man välja en bredare samt djupare betongbrygga för att skapa tyngd och högre stabilitet. Efter detta har vi ytterligare faktorer som påverkar: Fraktkostnader beroende på var i landet vi ska leverera till. Kan vi sjösätta på plats eller måste vi bogsera bryggorna? Har ni ett utsatt läge som påverkar hur mycket förankring vi måste tillföra? Kontakta oss, så tar vi fram en offert baserad på just era förutsättningar!

  Fler produkter

  Kontakta oss

  Stockholm

  08-403 05 900

  Göteborg

  031-361 40 30

  Malmö

  040-645 33 70