Produkter

Betongbryggor.

Betongponton med scooters

Varför betongbryggor?

Betongbryggor, eller betongpontoner, har stor stabilitet och bärighet, konstant fribordshöjd och är konstruerade för mer utsatta lägen. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger den en lång livslängd.

En betongponton har vågdämpande egenskaper, beroende på sin konstruktion och tyngd. Ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten ytterligare. Förankringen sker med kätting, tågvirke eller pålar. Betongpontoner är helt osänkbara!

Betongpontoner har dock fler fördelar än så. De har exempelvis kort byggnationstid, flexibiliteten i att de går att flytta utan större arbetsinsats och de är dessutom ett miljövänligt alternativ.

Alla våra betongbryggor är förberedda för dragning av el och vatten. Sammankoppling av våra betongpontoner sker med vårt kopplingssystem, som består av en wire/gummikoppling.

Tillval till betongpontoner:

Betongryggor kan enkelt förses med våra tillbehör såsom:

  • Y-bommar, el, vatten, belysningspiedestaler och pollare m.m.
  • Betongdäcket kan mönstras med exempelvis kullersten och stenplattor
  • Däck och sidor kan förses med träbeklädnad

Vanliga frågor och svar om betongbryggor

Vi samlar de mest frekventa frågorna vi får från våra kunder. Här finner du konkreta svar på de vanligaste frågeställningarna som rör våra produkter och tjänster.

Beroende på om ni funderar på en flytande betongbrygga eller en flytande trä- och betongbrygga, så är förutsättningarna lite olika. Minimikravet på vattendjup för att anlägga en flytbrygga är minst en meter djupt vid medelvatten, men detta avser också en plats där det är väldigt skyddat och att inga vågor skapar rörelser upp och ner för bryggorna. För att säkerställa vad som funkar hos er kommer vi gärna ut och gör den lodningen, samt tittar på just era förutsättningar.

Våra flytbryggor och Y-bommar är dimensionerade för att tåla is, däremot är de inte dimensionerade för is i rörelse. Är is i rörelse ett problem i er hamn så bör man se över hur man löser detta. Lösningar kan vara att koppla loss bryggor och lägga dem mer skyddat alternativt kan man installera strömbildare. Dock ska man undersöka infästningar till Y-bommarna och smörja upp rörliga delar i samband med att man lägger hamnen i vinterdvala. Då ökar man livslängden på sin anläggning.  

Krävs det bygglov för en flytbrygga? Det brukar krävas någon typ av tillstånd för att anlägga en flytbrygga. För nyanläggning av flytbryggor brukar det krävas både bygglov från kommunen och dispens från strandskydd från Länsstyrelsen. Olika kommuner brukar ställa olika krav. Kontakta din lokala bygglovshandläggare för att få veta vad som gäller på den tänkta platsen. Läs mer om Strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida eller på Boverkets hemsida.

Vi tillverkar våra flytbryggor och vågbrytare på våra fabriker som ligger i Enstaberga i Nyköping (för den nordiska marknaden) samt i Torgelow, Tyskland (för den nordeuropeiska marknaden).

En flytbrygga har en livslängd på 25 – 50 år, beroende på vilken modell man väljer. Livslängden påverkas också av hur utsatt läge flytbryggan har, liksom hur väl man sköter om sin brygganläggning. En Träbetongbrygga har generellt kortare livstid då träet har kortare livslängd. En Betongbrygga har absolut längst livslängd med sitt skyddande betongskal.

Våra flytbryggor levereras i längder enligt era önskemål. Våra trä- och betongbryggor kan fås från 9 meter (med 5 meters intervaller) och bredder mellan 2.4 och 3 meter. Våra betongbryggor kan fås i bredder om 2,4 meter, 3 meter eller 4 meter. Längderna sträcker sig mellan 10 meter och 20 meter. Vågbrytare som är byggda för att hantera vågor har behov av större mått och erbjuds i bredder om 3 och 4 meter samt längder om 15 samt 20 meter.

En bra fråga, som inte har ett lika lätt svar! Priset på en flytbrygga beror först på vilken typ av flytbrygga som önskas, det vill säga trä- och betongbrygga eller en betongbrygga. En trä- och betongbrygga är kostar mindre än en betongbrygga kopplat till de olika konstruktionerna. Trä- och betongbrygga kan användas i mindre utsatta lägen medans en betongbrygga rekommenderas i mer utsatta lägen. Även en betongbryggas storlek påverkar priset. Beroende på hur utsatt läge denna ska läggas så kan man välja en bredare samt djupare betongbrygga för att skapa tyngd och högre stabilitet. Efter detta har vi ytterligare faktorer som påverkar: Fraktkostnader beroende på var i landet vi ska leverera till. Kan vi sjösätta på plats eller måste vi bogsera bryggorna? Har ni ett utsatt läge som påverkar hur mycket förankring vi måste tillföra? Kontakta oss, så tar vi fram en offert baserad på just era förutsättningar!

Fler produkter

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70