Vår process

Hur vi jobbar.

Hamnbygge av Pontech

Överskådligt och kvalitetssäkert.

Att upphandla en hamn eller brygga kan vara ett komplicerat projekt, men på Pontech har vi utvecklat en process som gör det överskådligt samt säkerställer alla olika delar och kvalitetssäkrar hela projektet. För att förklara projekts process lite enkelt så har vi sammanfattat det i nedanstående steg.

Kravspecifikation.

  1. Vi börjar med att identifiera ert behov utifrån en kravspecifikation, besök på platsen samt matematiska beräkningar. Beräkningarna baseras exempelvis på data så som vind, stryklängd och vattendjup m.m.
  2. Vi beräknar storlek avseende vindgenererade vågor, samt uppskattar hur infallande vågor från passerande båtar och fartyg kan tänkas bli.
  3. Därefter dimensionerar vi Er ponton eller vågbrytare, här adderar vi vår erfarenhet och kunskap från tidigare liknande projekt.
  4. Sedan ritar vi upp förslag på layout och utformning.

Produktionfas.

Samtliga av våra produkter produceras i stora serier med hög standardiseringsfaktor för att säkerställa att du som kund erhåller en produkt med hög finish, design och kvalitet.

Leverans & montage.

Leverans och montage sker med nya lastbilar och arbetsbåtar, allt för att värna om miljön på bästa möjliga sätt. Montage sker med egna montörer med lång erfarenhet av våra flytbryggor och tillbehör.

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70