Produkter

Trä- & betongbryggor.

Trä-betongbrygga med Y-bommar förankrade i vattnet. En hög bro i bakgrunden.

Den robusta flytande trä-/betongbryggan består av en träöverbyggnad av tryckimpregnerat virke (klass NTR/A) som bultas fast på flytkroppar av betong, med en kärna av cellplast.

Konstruktionen ger en hög bärighet samt att bryggan blir tillförlitlig och osänkbar. Bryggan tillverkas i önskade längder utan skarvar, och kan senare förlängas utan synbar skarv. Förankringen sker med kätting, tågvirke eller pålar.

Fler produkter

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70