Referenser

Ettans båthamn - vågbrytare med betongpontoner

Ettans båthamn – Luleå

Ettans båthamn är Luleås största hamn och ligger i inre delen av Söderfjärden. Hamnen är en del av utvecklingen av Södra hamnen i Luleå och ryms inom projektet Luleå kuststad. Denna hamn är utsatt för vågor och vintertid även kraftig is.

2015 – 2017 levererade och monterade vi 29 stycken vågbrytare (L=20.0 B=4.0 H=1.8) och 41 stycken betongpontoner (L=20.0 B=2.4 H=0.95)

Beställare: Granec Maskin Aktiebolag

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70