Referenser

Frodé Marina Vaxholm

Isfri plattform.

En 540 kvm plattform bestående av 9 st betongpontoner (20.0×3.0x1.5) sammanbyggda längsledes samt på bredden. Avkörningsskydd längs hela pontonen då den är körbar upp till 3500 kg. Genomgående brunnar för av-isningsutrustning. Markvärmerör i samtliga pontoner med upptag i de centrala pontonerna där koppling till värmepumpar ska ske. Förankring skedde med 2000 kg betongankare samt 32 mm kätting.

Vi har även levererat en körbar landgång 8.0×3.5 m med lastkapacitet 3500 kg.

Montaget utfördes 2022.

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70