Referenser

Granuddens Båtklubb

Granuddens Båtklubb Luleå

Förbättrat vågskydd.

Vi levererade 7 st betongpontoner (20.0×3.0x1.2) varav 6 st sammankopplade till en vågbrytande barriär. Sista pontonen lades på motsatta landsidan förskjuten inåt för att skapa en port mot hamnen. Komplettering har även skett med 8 st 10 meters y-bommar.

Förankring gjordes med 2000 kg betongankare samt 25 mm kätting.

Montaget utfördes 2022.

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70