Referenser

Betongpontoner

Piluddens Båtklubb Järfälla

Från träbetong till betongpontoner.

Kund har upplevt problem med drivande is som skadat en träbetongbrygga. Denna byttes nu ut mot en 140 m (7 st 20.0×2.4×0.95) lång betongpontonbrygga. På bryggans båda sidor monterade T-järn vilka klubben monterade befintliga y-bommar. 7 st Tallykey monterades för el och vattenförsörjning. Sjösättning skedde på inom området.

Ankring skedde med 2000 kg betongankare samt 20 mm kätting.

Montaget utfördes 2023.

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70