Referenser

Strandbryggan Stockholm

Nybyggnation flytande restaurang.

Restaurang Strandbryggan belägen vid Djurgårdsbron var i stort behov av en renovering. Som plattform för restaurangen valdes en konstruktion från Pontech. Gemensam projektering med kundens arkitekt ledde fram till en lösning med en plattform om total yta ca 400 kvm (5 st betongpontoner 20.0×4.0x.95). Kanalisation gjöts i pontonerna för att förenkla byggnation. Nästa ponton (10.0×3.4×0.95) som levererades ska fungera som en plattform för en handikappentré där landgången möter tillgänglighetskraven. Ytterligare en betongponton (10.7×3.6×0.95) har levererats som en inramning för ett par båtgästplatser.

Dubbla stållandgångar har monterats för att uppfylla krav på nödutgångar.

Förankring har skett med 2000 kg betongankare samt 25 mm kätting.

Montaget utfördes 2023

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70