Referenser

Lerviks Samfällighetsförening Åkersberga

En skyddad hamn

Byte av gammal vågbrytare som var såpass skadad att den ej uppfyllde sitt syfte. Vi levererade 3 st vågbrytare (20.0×4.0x1.8) sammankopplade i en barriär mot Trälhavet. På insidan monterades Y-bommar. Förankrat med 3000 kg betongankare samt 32 mm kätting.

Montaget utfördes 2022.

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70