Produkter

Betonpontoner

Hvorfor betonbroer?

Betonpontonen er en flydebro med høj stabilitet og bæreevne og er konstrueret til mere udsatte lokaliteter. Konstruktionen består af armeret beton med en kerne af celleplast, hvilket gør pontonen synkefri og giver den en lang livstid.

En betonponton har bølgedæmpende egenskaber afhængigt af dens konstruktion og vægt. Forøgelse af bredden styrker den bølgedæmpende effekt yderligere. Forankringen udføres med kæde, rebtømmer eller bunker. Betonpontoner er helt usynlige!

Betonpontoner har dog flere fordele end det. For eksempel har de en kort byggetid, fleksibiliteten ved, at de kan flyttes uden megen arbejdsindsats, og de er også et miljøvenligt alternativ.

Alle vores betonbroer er klar til at der kan trækkes elektricitet og vand. Tilslutning af vores betonpontoner finder sted med vores koblingssystem, som består af en wire/gummikobling.

Valgmuligheder for betonpontoner:

Betonkanter kan let udstyres med vores tilbehør såsom:

  • Y-stænger, elektricitet, vand, belysning af piedestaler og pullerter osv.
  • Betondækket kan være mønstret med for eksempel brosten og stenplader
  • DDæk og sider kan udstyres med træbeklædning

Flere produkter

Kontakt os

Vikingegaarden A/S – Forhandler

070-89 99 55