Produkter

Betongbryggen

Hvorfor betongbrygger?

Betongpontongen har stor stabilitet og høy bæreevne. Den er konstruert med tanke på mer utsatte forhold. Konstruksjonen består av armert betong med en kjerne av celleplast, noe som gjør at den ikke kan senkes og gir den lang levetid.

Pontongen har bølgedempende egenskaper som følge av sin konstruksjon og tyngde. Dersom bredden økes, forsterkes den bølgedempende effekten ytterligere.  Forankringen utføres med kjetting, tauvirke eller pæler. Betongpontonger kan ikke senkes!

Betongpontonger har imidlertid flere fordeler enn det. De har for eksempel kort byggetid, er fleksible ved at de kan flyttes uten større arbeidsinnsats, og de er dessuten et miljøvennlig alternativ.

Alle betongbryggene våre er klargjort for trekking av strøm og vann. Sammenkobling av betongpontongene utføres med koblingssystemet vårt, som består av en wire-/gummikobling.

Ekstrautstyr til betongpontonger:

Betongpontongene kan utstyres med vårt tilbehør såsom:

  • Y-bommer, elektrisitet, vann, belysningselementer och pollare m.m.
  • Betongpontongenes betongdekk kan kles med for eksempel brostein, heller.
  • Dekk og sider kan også kles med tre.

Flere produkter

Kontakt oss