Produkter

Bølgebrydere.

De flydende bølgebrydere har høj stabilitet og bæreevne og er konstrueret til udsatte lokaliteter. Vores bølgebrydere har forlængede sider, hvilket øger pontonens dybgang. Vores flydende bølgebrydere har høj egenvægt, stor dybgang og lav metacenterhøjde, hvilket tilsammen skaber en god evne til bølgetransmission.

Valg af bølgebryderens bredde afgøres af jeres specifikke forudsætninger, f.eks. bølgeperiode og bølgehøjde. Konstruktionen består af armeret beton med en kerne af celleplast, hvilket gør pontonen synkefri og giver den lang levetid. Øges bredden, forstærkes den bølgedæmpende effekt yderligere.

Fordelen ved de flydende bølgebrydere er f.eks. den korte byggetid, fleksibiliteten man opnår ved at de flydende bølgebrydere kan flyttes uden større arbejdsindsats, og at de er et miljøvenligt alternativ. Alle bådebroer er gjort klar til installation af el og vand.

De flydende bølgebrydere kobles sammen via vores koblingssystem som består af en wire/gummikobling. De flydende bølgebrydere er helt synkefrie, har høj bæreevne og en konstant fribordshøjde. De flydende bølgebrydere kan udstyres med vores tilbehør, såsom Y-bomme, el, vand og belysningsstandere og pullerter m.m. Betondækket på de flydende bølgebrydere kan leveres med mønster, f.eks. brosten, stenfliser m.m. Dæk og sider på de flydende bølgebrydere kan udstyres med træbeklædning. Forankringen sker med kæde, tovværk eller pæle.

Flere produkter

Kontakt os

Vikingegaarden A/S – Forhandler

070-89 99 55