Flytande hotell i vinterskrud

VELKOMMEN TIL PONTECH

Flytebrygger, bølgebrytere
og bryggetilbehør.

Pontech produserer og selger flytebrygger, bølgebrytere og tilbehør. Vi har fokus på kvalitet, sikkerhet og fornøyde kunder. Pontech er en ledende aktør og med på å sette standarden i bransjen.

Avtale en time

Design. Kvalitet.
Lang holdbarhet.

I forbindelse med virksomheten innen betongpontonger, bølgebrytere og småbåthavner har Pontech etablert et prosessbasert kvalitets- og miljøstyringssystem i samsvar med kravene i ISO 9001: 2000 for kvalitetsstyringssystemer og ISO 14001: 2004 for miljøstyringssystemer.

Kvalitetssikring
Flytande hotell

Prosessen vår

Pontech har utviklet en prosess som gjør det hele oversiktlig, og samtidig sikrer at alle forskjellige deler og kvalitetssikrer hele prosjektet.

Kravspesifikasjon

Vi starter med å identifisere dine behov basert på en kravspesifikasjon, besøk på stedet og matematiske beregninger.

Produksjonsfase

Alle produktene våre produseres i store serier med høy standardiseringsfaktor.

Leveranse & montering

Levering og montering utføres med nye lastebiler og arbeidsbåter – alt for å verne om miljøet på en best mulig måte.

Kontakt oss