Processen vår

Hvordan vi jobber.

Hamnbygge av Pontech

Oversiktlig og kvalitetssikkert.

Å gå til anskaffelse av en havn eller brygge kan være et komplisert prosjekt, men vi i Pontech har utviklet en prosess som gjør det oversiktlig og sikrer alle forskjellige deler samt kvalitetssikrer hele prosjektet. For å forklare prosjektprosessen på en enkel måte, har vi oppsummert den i trinnene nedenfor.

Kravspecifikation.

  1. Vi starter med å identifisere dine behov basert på en kravspesifikasjon, besøk på stedet og matematiske beregninger. Beregningene tar for eksempel utgangspunkt i data som vind, slaglengde og vanndybde, m.m.
  2. Vi beregner størrelsen på vindgenererte bølger, og anslår hvordan innkommende bølger fra forbipasserende båter og skip kan antas å være.
  3. Deretter dimensjonerer vi pontongen eller bølgebryteren din. Her legger vi bruker vi erfaring og kunnskap fra tidligere, tilsvarende prosjekter.
  4. Så tegner vi forslag til planløsning og utforming.

Produktionfas.

Alle produktene våre blir fremstilt i store serier med høy standardiseringsfaktor for å sikre at du som kunde får et produkt med høy finish, design og kvalitet.

Leverans & montering.

Levering og montering utføres med nye lastebiler og arbeidsbåter – alt for å verne om miljøet på en best mulig måte.Monteringen utføres av egne montørene, som har lang erfaring med våre flytebrygger og tilbehør.

Kontakt oss