Produkter

Flytende restauranger & hotell.

Vi mennesker har alltid hatt en tiltrekning til sjø og hav, solnedgang og bølger som slår mot brygga. Det er en viktig grunn til at de flytende plattformene våre har blitt et svært ettertraktet produkt.

Pontongene våre kan brukes mange steder som fundament for flytende hus, flytende kontorer, plattform for arrangementer og flytende broer, m.m. Betongpontongens unike kombinasjon av stabilitet og bæreevne, gir bra forutsetninger for god komfort.

Pontech har lang erfaring fra forskjellige typer prosjekter, der plattformene våre utgjorde den bærende konstruksjonen i den flytende restauranten eller det flytende kaldbadehuset. Bygningens størrelse og vekt er dimensjonerende parametere når vi beregner størrelsen på plattformen for de enkelte prosjektene. Vårt konsept for sammenføyning av betongpontonger til plattformer er nøye beregnet og utprøvd i mange forskjellige størrelser og miljøer.

Vi hjelper deg med utførelsen, og med vår erfaring kan vi delta i hele prosessen. Ikke bare kan vi bidra med viktige designparametere. En stor fordel med de flytende plattformene våre er at du alltid har en konstant fribordshøyde, og hvis du legger til landganger, rekkverk og andre fasiliteter, er din flytende drøm nærmest oppfylt.

Flere produkter

Kontakt oss