Produkter

Flytende hus & gangbroer

Våre pontonger benyttes på mange steder for flytende hus, kontorer, plattformer for arrangementer, flytende broer m.m.. Betongpontongens unike kombinasjon av stabilitet og bæreevne skaper gode forutsetninger for optimal komfort. Vi har lang erfaring med pontonger for flytende hus.

Huset størrelse og vekt er dimensjonerende parametere når vi beregner størrelse på plattformen til de enkelte prosjekter. Vårt konsept for sammenføyning av betongpontonger til plattformer er nøye beregnet og utprøvd i mange ulike størrelser og miljøer.

Flytende gangbroer benyttes til flere ulike formål og sammenheng. De benyttes både som permanente løsninger og provisoriske bruer til byggeprosjekter og idrettsarrangementer. Vi dimensjonerer broene ihht. hvert enkelt prosjekts spesifike behov.

Dimensjonerende parametere er lengde, bredde, bæreevne, vanndyp og bølger. Broene utstyres med rekkverk, av og påstigningsløsning og annen relevant sikkerhetsutrustning i overenstemmelse med de til enhver tids gjeldende bestemmelser.

Flere produkter

Kontakt oss