Kvalitetssikring & Miljøpolicy

Kvalitetsarbeid &
godt miljøvalg.

Betongpontoner med Y-bommar

Kvalitetssikring

I forbindelse med virksomheten innen betongpontonger, bølgebrytere og småbåthavner har Pontech etablert et prosessbasert kvalitets- og miljøstyringssystem i samsvar med kravene i ISO 9001: 2000 for kvalitetsstyringssystemer og ISO 14001: 2004 for miljøstyringssystemer.

  • Utgangspunktet vårt er alltid å forstå og innfri kundenes forventninger.
  • Virksomheten må inngi tillit når det gjelder evnen som profesjonell leverandør av havner og tilhørende utstyr.
  • Oppdragene våre utføres med kompetente, engasjerte medarbeidere og utvalgte underleverandører som jobber etter de samme prinsippene som oss. Vi leverer tjenester til rett tid, på rett sted og med lovet kvalitet.
  • Virksomheten vår skjer i henhold til gjeldende lover og regler.
  • Vi har et bærekraftsperspektiv i alle deler av virksomheten.
  • Vårt kvalitetsarbeid og kvalitetsstyringssystem er utviklet gjennom kontinuerlige forbedringer.
Debaser på ponton
Flytande hotell på vintern

Miljøpolicy

Vi vil innenfor rammene av eksisterende regelverk, i henhold til gjeldende lover og forskrifter, følge kundens intensjoner om gode miljøvalg og unngå miljøskadelige stoffer.

  • Være sparsomme med materialer og unngå unødvendig avfall, og om mulig bruke resirkulert materiale i arbeidet med båthavnene våre.
  • Kildesortere byggeavfall og minimere transport.
  • Bruke miljøvennlige maskiner og verktøy samt miljøvennlig drivstoff.
  • Lære mer om miljøvennlige valg, og dele kunnskapen om dette med ​ ansatte, underleverandører og kunder

Lære mer om miljøspørsmål fortløpende, og sørge for at vi kontinuerlig oppgraderer kunnskapen vår om endringer i eksisterende regelverk. Alle ansatte og underleverandører deltar i det praktiske miljøarbeidet. Vårt eget miljøarbeid og miljøstyringssystem utvikler vi gjennom stadige forbedringer. I det daglige arbeidet er alle ansatte ansvarlige for at miljøpolicyen etterleves.

Kontakt oss