Kvalitetssäkring & miljöpolicy

Kvalitetsarbete &
bra miljöval.

Betongpontoner med Y-bommar

Kvalitetssäkring

Pontech har för sin verksamhet med betongpontoner, vågbrytare och småbåtshamnar upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2000 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem.

  • Vår utgångspunkt är att alltid förstå och uppfylla våra kunders förväntningar.
  • Vår verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som en professionell leverantör av hamnar och tillhörande materiel.
  • Våra uppdrag genomförs med kompetenta, engagerade medarbetare och utvalda underleverantörer som arbetar efter samma principer som vi. Vi tillhandahåller tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.
  • Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter.
  • Vi applicerar ett hållbarhetsperspektiv på alla delar i vår verksamhet.
  • Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
Debaser på ponton
Flytande hotell på vintern

Miljöpolicy

Att inom ramen för befintligt regelverk, avseende gällande lagar och förordningar följa beställarens intentioner om bra miljöval samt undvika miljöstörande ämnen.

  • Vara sparsam med material och undvika onödigt spill och om möjligt använda återvunnet material i arbetet med våra båthamnar.
  • Källsortera byggavfall samt minimera transporter.
  • Använda miljövänliga maskiner och verktyg samt miljövänligt bränsle.
  • Lära mer om miljövänliga val och dela med oss av detta till medarbetare, underleverantörer och kunder.

Fortlöpande utbilda oss i miljöfrågor, samt tillse att vi kontinuerligt uppgraderar vår kunskap om ändringar i befintligt regelverk. I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70