FAQ

Kreves det byggetillatelse for en flytebrygge?

Det kreves vanligvis en eller annen type tillatelse, så ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling.

Debaser på ponton
Kontakt oss